MĚSTO OLOVÍ

Karlovarský kraj - okres Sokolov

O MĚSTĚ

image

SOUČASTNOST A HISTORIE MĚSTA

Město Oloví se nachází v okrese Sokolov, kraj Karlovarský. Ke dni 1. 1. 2018 zde žilo 1672 obyvatel.

 Oloví se nachází na půli cesty mezi Sokolovem a Kraslicemi, nad řekou Svatavou. Je obklopeno mohutným, převážně smrkovým porostem. Zdejší lesy a okolí se značenými turistickými stezkami jsou ideální pro turistiku, cykloturistiku nebo houbaření.

 První písemná zmínka o obci je z roku 1523. Již v této době se v lokalitě těžilo olovo. V roce 1561 se stalo královským horním městem. V 19. století se zde rozvíjí sklářský průmysl, plochá skla se vyvážela do celého světa. Sklářská tradice v Oloví přetrvává dodnes, kdy modernizované linky produkují protipožární sklo a automobilová zrcátka. V Oloví se nachází kostel Sv. Michala (1902), nyní prohlášený za kulturní památku. Postupně se rekonstruuje podobně jako místní kapličky. Status města byl Oloví udělen 23. ledna 2007. 

Ve městě Oloví je evidováno 297 adres a 1 672 obyvatel. Z celkového počtu obyvatel je žen 826 a mužů 846 (pod 15 let je dívek 119 a chlapců 127). Ve městě je 836 domácností.

 Jak můžeme vyvodit již z názvu, bylo město spjato s těžbou olova. To se zde těžilo zřejmě již v polovině 14. století, ale snad v roce 1519, jak odvozujeme z letopočtu na pečeti používané Olovím v 18. století, zde založil Štěpán Šlik, vlastnící Jáchymov, městečko.

 V roce 1523 mu však zcela jistě udělil zvláštní privilegium. Oloví začalo vést v roce 1524 horní knihu a nejpozději v polovině 16. století mělo vlastní pečeť a znak.

 V roce 1558 dostalo Oloví od Ferdinanda I. horní právo a roku 1561 je povýšil týž panovník na královské horní město, což v roce 1581 znovu potvrdil i Rudolf II. Ten udělil městu ještě roku 1594 právo na polepšený znak a pečetění červeným voskem.

Na pahorku nad údolím Svatavy tak vyrostlo město, které mělo obdélné náměstí s kostelem uprostřed. Jestliže v polovině 17. století v něm bylo 65 domů, tak o dvě stě let později jich v Oloví stálo 168 a v nich žilo přes tisíc obyvatel.

Když byly ve druhé polovině 19. století zdejší olověné doly opuštěny, vytvářel se v Oloví průmysl. Na počátku devadesátých let zde založila První česká společnost pro sklářský průmysl velkou továrnu na výrobu tabulového skla a zrcadel. Již před první světovou válkou se sklárna zaměřila na vývoz a za předmnichovské republiky v ní pracovalo přes 1200 zaměstnanců. 

Větších rozměrů dosáhla v Oloví i výroba perleťových knoflíků, hudebních nástrojů a hraček. Známější byla i výroba paličkovaných i šitých krajek.  

SLUŽBY

image

EMAIL ZDARMA

PŘIPRAVUJE SE...

image

INZERCE ZDARMA

PŘIPRAVUJE SE...

image

INTERNET ZDARMA

PŘIPRAVUJE SE...

1500 vyřízených zakázek

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam ipsum lectus dapibus sed sollicitudin vitae.

400 spokojených domácností

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam ipsum lectus dapibus sed sollicitudin vitae.

150 vracejících se firem

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam ipsum lectus dapibus sed sollicitudin vitae.

10 let zkušeností

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam ipsum lectus dapibus sed sollicitudin vitae.

Více než sto let již vytváří neodmyslitelné panorama bývalého královského horního města Oloví pseudogotický kostel sv. Michaela Archanděla. Byl postaven na místě jednoho z nejstarších luteránských kostelů v kraji. Nový kostel byl vysvěcen 29. září 1902 knězem arcibiskupem kardinálem Leo von Skrblenkym. Ministerstvo kultury České republiky prohlásilo v roce 2000 areál kostela sv. Michaela Archanděla za kulturní památku. Zub času, ale především nedostatečná údržba se na této památce značně podepsaly. Výsledkem byly závady, které dospěly v některých úsecích až do stadia ohrožení stability celé stavby. Tato záležitost nedala spát nejen církevním orgánům ale i občanům obce, především pak olovským rodákům žijícím v Německu. Po mnoha jednáních mezi zainteresovanými stranami, kdy každá přislíbila finanční pomoc, bylo v srpnu 2004 započato s opravou střechy kostela. 

V první etapě bylo opraveno zastřešení věže kostela vč. nového oplechování, nových okapů a svodů. V další fázi se začalo s opravou zastřešení hlavní lodi kostela, střecha byla více než z poloviny opravena a odvodněna. V roce 2005 byla tato část střechy zcela dokončena a dále byla opravena ještě poslední zbývající část střechy – střecha nad oltářem – taktéž vč. okapů a svodů. 

Status: Město
NUTS 5 (obec): CZ0413 560588
kraj (NUTS 3): Karlovarský (CZ041)
okres (NUTS 4): Sokolov (CZ0413)
obec s rozšířenou působností: Kraslice
pověřená obec: Kraslice
historická země: Čechy
katastrální výměra: 19,04 km2
obyvatel: 1940 (3. 7. 2006)
zeměpisná šířka: 50° 14’ 44’’
zeměpisná délka: 12° 33’ 3’’
nadmořská výška: 528 m
PSČ: 357 07
základní sídelní jednotky: 7
místní části: 4
katastrální území: 4
adresa městského úřadu: Hory 42
35707 Oloví
starosta / starostka: Jiří Mikuláš

ADMINISTRACE STRÁNEK

+420 466 440 065

olovi@olovi.com